DetaljerStamtræ oprejstStamtræ liggendeEfterkommere

Stamtræ

 

Anna Katrine Marie Hansen

Født: Anna Katrine Marie Rasmussen, 23. maj 1899, Fredericia, Dronningsgade 4, Fredericia, Trinitatis Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt som datter af Depotarbejder ved DSB Jørgen Christian Rasmussen og Karoline Christine Vilhelmine Hansen

Hjemmedøbt: 22. september 1899

Kirkedøbt: 16. april 1900, Fredericia, Trinitatis Kirke.

Konfirmeret: 5. oktober 1913, Fredericia, Trinitatis Kirke.

Død: 18. juli 1967, Københavns Amtssygehus, Gentofte sogn.

Begravet: 22. juli 1967, Gladsaxe Kirkegaard.

Forældre: Depotarbejder Jørgen Christian Rasmussen og hustru Karoline Christine Vilhelmine Hansen.

Var gift med Malersvend Karl Ivan Andreas Skinder, jeg har ikke fundet hvor og hvornår de blev gift, efter 1943.

Han havde været skilt 2 gange før han blev gift med Anna Katrine Marie Hansen. De blev også skilt!

16-6-1912 var hun tjenestepige på Middelfart Sindssygehospital. Hun adopteredes af sin morfar og mormor Niels Hansen og Ane Christiansen den 28/3 1903, og skiftede efternavn til Hansen.

Adoptionsdokument vedr. Anna Katrine Marie Rasmussen:

VI CHRISTIAN DEN NIENDE.
af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Gøre vitterligt: at eftersom Mælkehandler Niels Hansen og Hustru Ane, født Christiansen, af vor Købstad Fredericia udi vort Land Nørrejylland for os allerunderdanigst have andraget, at de i Barns Sted har taget til sig Pigebarnet Anna Katrine Marie Rasmussen, som er Datter af deres Datter Karoline Christine Vilhelmine, i Ægteskab med Arbejdsmand Jørgen Christian Rasmussen, hvilket Barn er født i Trinitatis Sogn i Fredericia den 23´de maj 1899, hjemmedøbt den 22´September s.Aa og fremstillet til Daabens Publikation i Trinitatis Kirke den 16´de April 1900- og at det er deres Ønske, at bemeldte Barn maa anses som deres eget Barn, saa ville Vi efter den derom aller underdanigst gjorte Ansøgning og Begæring allernaadigst have bevilliget og tillade, at forannævnte Niels Hansen og Hustru Ane, født Christiansen, maa adoptere bemeldte Anna Katrine Marie Rasmussen saaledes at denne fremdeles maa føre Familienavnet Hansen, og træde i Arv efter dem som deres ægte barn, dog at dets Arv som Adoptivbarn ikke kan overstige hvad Adoptivforældrene ved en testamentarisk Disposition lovligt kunne have tillagt Adoptivbarnet, hvorhos Barnet, saafremt det derved, at dets ovennævnte Moder afgaar ved døden før det, maatte blive umiddelbar Arving efter Adoptivforældrene eller nogen af disse, kun vil kunne tage Arv efter Reglerne om sædvanlig Slægtsarv. 
Med hensyn til Navneforandringen bliver iøvrigt det fornødne at tilføre vedkommende Ministerialbog. 
Forbydende Alle og enhver imod det, som foreskrevet staar, Hinder at gøre. 
Givet i vor kongelige Residensstad København, den 28´de Marts 1903.

Under vort Kongelige Segl
Efter Hans Kongelige Majestæt allernaadigste Befaling.
Bevilling for Mælkehandler N.Hansen og Hustru af Fredericia til at adoptere Anna Katrine Marie Rasmussen.

Lånt af Erik F. Rønnebeck.

 

Samtlige personer i husstanden 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, , 192a, 555, FT-1901, D9717

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Jørgen Christian Rasmussen  18700921  G  Husfader  Depotarbejder DSB Middelfart 

Caroline Kirstine Vilhelmine Hansen  18770801  U  Husmoder    Fredericia  

Frederikke Rosine Sofie Rasmussen  18980530  U  Barn    Fredericia  

Anna Kathrine Marie Rasmussen  18990523  U  Barn    Fredericia  

 

Anna Kath Marie Hansen

Denmark Census, 1925

Name Anna Kath Marie Hansen

Event Type Census

Event Date 1925

Event Place Copenhagen, Denmark

Event Place (Original) København

Residence Note Dronningensgade

Gender Female

Marital Status Single

Birth Date 23 May 1899

Household Role Sex Age Birthplace

Casper Chr Feldt Head M

Irene Else Feldt F

Else Karoline Christ Rasmussen Wife F

Anna Kath Marie Hansen F


 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Tilføj til favoritter

Børn

Edith Olsen

Søskende

Frederikke R. S. Rasmussen
Palle H. V. Rasmussen

 
Status

Senest opdateret d. 25. februar 2023 af Birgit Antonette Bernhard

Del på Facebook