DetaljerStamtræ oprejstStamtræ liggendeEfterkommere

Stamtræ

 

Niels Hansen

Født: Niels Hansen, 25. juni 1854, Trelde, Vejlby Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt som søn af Hans Jørgen Nicolaisen og Karen Eskildsdatter

Kirkedøbt: 30. juli 1854, Vejlby Kirke, Vejle Amt.

Konfirmeret: 4. oktober 1868, Vejlby Kirke, Vejle Amt.

Død: 28. september 1915, Fredericia, Danmarksgade 45.

Begravet: 2. oktober 1915, Fredericia, Assistens Kirkegaarden.

Stilling: Mælkehandler/Børstenbinder

Gift 02/05-1877 med Ane Christiansen, Fredericia, Trinitatis Kirke.

Forældre: Hans Jørgen Nicolajsen og hustru Karen Eskildsen.

 

Samtlige personer i husstanden 

Vejle, Elbo, Vejlby, Trelde, 1 Gaard, 29, FT-1860, D8259

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Hans Jørgen Nikolaisen  31  G  Indsidder, Dagleier, Husfader    Veilby, Veile Amt  

Karen Eskildsen  36  G  *hans Kone    Kollerup, Veile Amt  

Mette Sophie Hansen  9  U  *deres Barn    Veilby, Veile Amt  

Niels Hansen  6  U  *deres Barn    Veilby, Veile Amt  

Johanne Kristine Hansen  3  U  *deres Barn    Veilby, Veile Amt  

 

Samtlige personer i husstanden 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, , Prindsessegade nr. 53 Forhus, 1353, FT-1880, C9909

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Niels Hansen  25  Gift  Arbeis Man Huusfader    Veilby Sogn  

Ane Hansen født Christiansen  28  Gift  Huusmoder    Asperup 

Karoline Wilhelmine Christiane Hansen  2  Ugift  Deres Datter    Fredericia  

Karen Marie Sofie Hansen  under 1 Aar  Ugift  Deres Datter    Fredericia  

 

Samtlige personer i husstanden 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, , 660, 2228, FT-1901, D9717

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Niels Hansen  18540625  G  Husfader  Mælkehandler  Trelde  

Ane Hansen  18501028  G  Husmoder    Baaring  

Hansine Frederikke Hansen  18821013  U  Barn    Fredericia  

Karl Hansen  18860523  U  Barn    Fredericia  

Nielsine Hansen  18871027  U  Barn    Fredericia  

Anna Rasmussen  18990423  U  Slægtning    Fredericia 

 

Trinitatis kirkebog, Fredericia, 1877:

Viet 2. maj:

Ungkarl Niels Hansen af Fredericia, 22 3/4 år, født i Trelde, Vejlby sogn d. 25. juni 1858 og vacc. 31 juli 1860 af Bose. 

Pigen Ane Christiansen af Fredericia, 26 1/2 år, født i Asperup sogn på Fyen d. 28. oktbr. 1850 og vacc 18. juli 1852 af Fasevedt. 

Forlovere: Brændeskjærer Lønholdt af Fredericia. (hans onkel) - Møllersvend Veltz

Tillysning begyndt 2.4.1877

 

Niels Hansen havde en årrække arbejde som kusk på Fredericia Spritfabrik, der lå ved Landsoldatpladsen, men helbredet kunne ikke holde. Han købte huset Danmarksgade 45, hvor han drev børstefabrik og mælkeudsalg, og købte ml. 1913 og 1915 ejendommen Prinsensgade 85 af sin svigersøn postpakmester P.C.Deuleran, der iøvrigt havde overtaget den efter sin mor, K.K.Deleuran, enke efter ølkusk A. Deleuran. Efter Anes død, solgtes den i 1919 af boet til lokomotivfører P.C.Christensen for en kontantpris af 1.500 kr. + pantegælden, ialt 5.800 kr. Grundarealet var på 1/4 album, og ejendomsskylden 6.500 kr. 

Papiromkostningerne ved handelen var på 126,50 kr. Huset var forinden blevet tilbudt Ferdinand F.Rønnebech for ialt 5.000,-kr., men hans kone Nielsine ville ikke bo i huset, hvor hendes mor havde taget sit eget liv.

Ejendommen Danmarksgade 45 (matr.495B Fredericia byggegrunde) havde et grundareal på 1 3/4 album. Ejendomsskylden var i 1917 på 12.500 kr. 

Den solgtes til snedkermester Madsen, der her startede møbel- og bedemandsforretning under navnet: "C.Madsens Møbel- og Ligkistemagasin". Senere har der, i ejendommen,været smørrebrødsforretning ,der i folkemunde kaldtes "ligkisten".

 

Trinitatis kirkebog 1915:

Niels Hansen, Død den 28. sept, 1915 - 61 år. Begravet 2. okt 1915 på Assistenskirkegården. Børstenbinder, Danmarksgade 45. Født i Trelde, søn af arbejdsmand Jørgen Christian Nicolajsen og hustru Karen Jensen. Hans hustrus navn - Anna Kristiansen.

(Forældres navne passer ikke).

 

Nekrolog i Fredericia Socialdemokrat 29-09-1915, side 3, spalte 2:

En af byens ældre næringsdrivende, børstenbinder Niels Hansen, er natten til i går afgået ved døden efter flere års tiltagende svaghed. Hansen er født i Trelde den 25. juni 1854, og måtte, som husmandssøn, tidlig deltage i arbejdet for at tjene til føden. Han var i 16 år kusk for spritfabrikken her i byen, men på grund af sygdom, måtte han opgive dette arbejde. Som den stræbsomme mand han var, begyndte han så, for ca. 25 år siden, en mælkeforretning, som han for ca. 12 år siden udvidede til at omfatte en grøntforretning og en børstenbinderforretning, hvilken sidste, han i årenes løb har arbejdet op til at blive en ret anseelig, og velkendt børste- og kostefabrik. Han var en ualmindelig flittig mand, og nødig ville han være ved at sygdommen plagede ham. Altid var han venlig og munter i sind, og derfor skabte han sig også mange venner i alle samfundslag. Ligeledes var han en trofast, men stille partifælle. Den 10. ds. måtte Hansen gå til sengs på grund af en ondartet lungebetændelse, og natten til tirsdag måtte han, som nævnt, bukke under efter et langt og slidsomt liv. Han efterlader sig enke og flere voksne børn.

 

 

Dødsannonce i Fredericia Dagblad den 29. september 1915:

At min kære stræbsomme mand, børstenbinder Niels Hansen dags dato er afgået ved døden i en alder af 61 år, meddeles herved af hans dybtsørgende hustru, børn og svigerbørn

Fredericia den 28. sept. 1915

Anna Hansen født Christiansen

Begravelsen foregår lørdag den 2. oktober kl. 12 1/4 fra Trinitatis Kirke.

 

Niels og Anes testamente:

Undertegnede ægtefolk mælkehandler Niels Hansen af Fredericia og hustru Ane Hansen, født Christiansen, opretter herved følgende TESTAMENT:

Skulle jeg Niels Hansen afgå ved døden før min hustru, da tillægger jeg hende, hvis vi efterlader os livsarvinger, den samme ret, som loven hjemler mig, til at hensidde i uskiftet bo med disse, hvad enten de er myndige eller umyndige, og den samme ret skal hun have overfor og med hensyn til vor adoptivdatter Anna Cathrine Hansen.

Hvis vi derimod ikke efterlader os livsarvinger, når en af os afgår ved døden, da skal længstlevende være den førstafdødes eneste universelle arving og som sådan være berettiget til, uden skifterettens mellemkomst at overtage boet uden nogensomhelst påkrav fra førstafdødes arvingers side.

Til som executores testamenti at behandle vort bo, når den længstlevende af os er afgået ved døden, indsætter vi herved sagførerne E.Th. Thiellesen og V.A.Johansen, begge af Fredericia, eller længstlevende af dem. Med hensyn til brugen af stempelpapir erklærer vi, at vort bos formue ikke udgør 8000 kr.

 

Til bekræftelse med vore underskrifter i overværelse af notarius publicus.

Fredericia, den 19' februar 1904.

At mælkehandler Niels Hansen af Fredericia ogHustru Ane, født Christiansen, hvis Identitet for mig er godtgjort, i Maj i min og undertegnede Vidners Overværelse, begge egenhændigt og idet de skønnedesat være Fornuften fuldkommen mægtige, have underskrevet foranstaaende Testamente efter at dette var oplæst for dem og af dem godkendt som stemmende med deres Vilje, det bliver med notarialitet.

bekræftet under min Haand og Segl.Elbo m. fl. Herreders Notarialkontor.

 

Adoptionspapir for Anna Katrine Marie Rasmussen:

Fremlagt under Registreringsforretning den 14´de April 1917 i dödsboet efter Börstenbinder N.Hansen og Hustru.

Som executor testamenti: W.Johansen

________________________________________

Adoptionsdokument vedr. Anna Katrine Marie Rasmussen:

VI CHRISTIAN DEN NIENDE.

af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Göre vitterligt: at eftersom Mælkehandler Niels Hansen og Hustru Ane, födt Christiansen, af vor Köbstad Fredericia udi vort Land Nörrejylland for os allerunderdanigst have andraget, at de i Barns Sted har taget til sig Pigebarnet Anna Katrine Marie Rasmussen, som er Datter af deres Datter Karoline Christine Vilhelmine, i Ægteskab med Arbejdsmand Jörgen Christian Rasmussen, hvilket Barn er födt i Trinitatis Sogn i Fredericia den 23´de maj 1899, hjemmedöbt den 22´September s.Aa og fremstillet til Daabens Publikation i Trinitatis Kirke den 16´de April 1900- og at det er deres Önske, at bemeldte Barn maa anses som deres eget Barn, saa ville Vi efter den derom aller underdanigst gjorte Ansögning og Begæring allernaadigst have bevilliget og tillade, at forannævnte Niels Hansen og Hustru Ane, födt Christiansen, maa adoptere bemeldte Anna Katrine Marie Rasmussen saaledes at denne fremdeles maa före Familienavnet Hansen, og træde i Arv efter dem som deres ægte barn, dog at dets Arv som Adoptivbarn ikke kan overstige hvad Adoptivforældrene ved en testamentarisk Disposition lovligt kunne have tillagt Adoptivbarnet, hvorhos Barnet, saafremt det derved, at dets ovennævnte Moder afgaar ved döden för det, maatte blive umiddelbar Arving efter Adoptivforældrene eller nogen af disse, kun vil kunne tage Arv efter Reglerne om sædvanlig Slægtsarv. 

Med hensyn til Navneforandringen bliver iövrigt det fornödne at tilföre vedkommende Ministerialbog. 

Forbydende Alle og enhver imod det, som foreskrevet staar, Hinder at göre. 

Givet i vor kongelige Residensstad Köbenhavn, den 28´de Marts 1903.

Under vort Kongelige Segl

Efter Hans Kongelige Majestæt allernaadigste Befaling.

Bevilling for Mælkehandler N.Hansen og Hustru af Fredericia til at adoptere Anna Katrine Marie Rasmussen.

Af:

Erik F. Rønnebech - Landlystvej 5b, Erritsø - 7000 Fredericia 

 

 


 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Tilføj til favoritter

Børn

Karoline C. V. Hansen

Søskende

Jens Christian Hansen

 
Status

Senest opdateret d. 28. februar 2023 af Birgit Antonette Bernhard

Del på Facebook